Firma Taahhütleri

Çevre:

Mertiz Ofset, pazardaki pozisyonunu çevreyi önemseyen ve doğaya zararlı etkileri azaltmayı amaçlayan bir firma olarak vurgulamaktadır ve “yeşil” geleneğini sürdürmeye devam etmektedir.

pefc2 1 - Firma Taahhütleri

Mertiz Ofset olarak PEFC ve FSC sertifikalı kağıt üreten üreticilerle çalışmaktayız.

Bu sertifikalar, üretimde kullandığımız kağıdın geldiği yer ve kökeni konusunda garanti vermektedir.

Çevrenin biyo-çeşitliliğinin korunması ve yenilenebilirliğinin sürdürülmesi açısından sertifikaların önemi büyüktür.

Ayrıca bu sertifikalar özellikle iyi iş koşulları, personel bilinci ve eğitimi gibi ekonomik ve sosyal kavramları da içermektedir.

Garanti ediyoruz:

İyi Atık yönetimi
Üretimin tüm aşamalarında (kağıt,boya,paketleme) daha az atık üretme

% 99 geri dönüştürülebilir atık (kağıt sıkıştırıcı kullanımı, bitkisel bazlı boya kullanımı, geri dönüştürülmüş bilgisayar ekipmanlarıyla çalışma)

Çevresel performans ve enerji tasarrufu (enerji tasarrufu konusunda personel farkındalığı, firmanın çevresel etkileri konusunda çalışanlara eğitim verilmesi)

Kullanılan kağıdın endüstriyel amaçlı üretilmiş kağıt olması

Ekolojik, ekonomik ve sosyal standartların sağlanması

Günlük işleyişe dahil olan çevresel faaliyetler

Sertifikalı kağıt kullanım sorumluluğu

Çalışanlar:

Personel ve Sosyal Sorumluluk

Şirket içndeki aile ortamın her şeyin üzerinde değer vermekte ve bu kavramı misyonlarımız içerisinde değerlendirmekteyiz, bu sayede firma bünyesinde çalışan herkesi Mertiz Ofset ailesinin bir ferdi olarak görmekteyiz. Takım ruhunu geliştiren faaliyetler, sabah yoga dersleri, doğum günü kutlamaları gibi aktivitelerin, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren unsurlar olduğunun bilincindeyiz.

Sosyal sorumluluk projelerini destekleyen ve böylelikle yalnızca kendi personeline değil tüm topluma karşı yükümlülüklerini yerine getiren bir firma olmaya çalışmaktayız.